Maak samen nieuwe natuur in de Wehlse Broeklanden

Visie

In 2010 hebben het college van b&w en de gemeenteraad de visie over de Wehlse Broeklanden vastgesteld. Zij gaven hiermee het startschot voor de daadwerkelijke ontwikkeling van de Wehlse Broeklanden. In de visie zijn staan de volgende doelstellingen voor Wehlse Broeklanden:  

 • Het ontwikkelen van een veelzijdig gebied met recreatieve en ecologische elementen
 • Het handhaven en versterken van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden
 • ontsluiting van het gebied door een stramien van verbindingen
 • verleiden van initiatiefnemers om ontwikkelingen in het gebied op te pakken
 • stimulering van verbreding van agrarische activiteiten

Heel concreet komt dit neer op het aanleggen van:

 • 90 hectare openbaar terrein 
 • 10 km fietspad
 • 20 km wandelpad
 • 5 km ruiterpad

30% van de particuliere grond eigenaren doet hier aan mee.

De gebiedsvisie voor de Welhse Broeklanden is vastgelegd in een document. Het document kunt u downloaden:


 

DOE MEE

 • Voor € 6,- m2

 • 100% besteed

 • Snel resultaat

Zij doen al mee!

 • Birgit Leseman
 • E.M.H. te Pas
 • Stichting landgoed het Hoenderbos
 • A.P.M. van der Muren
 • Linda Faber
 • Ineke Lenting
 • Herman Nijhof
 • Hans Legebeke
 • Joop Bokhove
 • Maatschap Steintjes

Alle deelnemers