Maak samen nieuwe natuur in de Wehlse Broeklanden

Veelgestelde vragen

Buur maakt Natuur krijgt diverse vragen binnen. Op deze pagina treft u de meest gestelde vragen aan. Heeft u een vraag die er niet tussen staat? Neem dan contact met ons op.


Wat kost een stuk grond?

Op buurgrond 't Knapperslag kunt u vierkante meters grond schenken. Elke vierkante meter grond kost u 6,- euro. Dit bedrag zal voor de volle 100 procent worden besteed, niets blijft achter. Met het geld wordt terrein gekocht. Inrichting en onderhoud van het natuurterrein wordt geheel door Gemeente verzorgd. Ongeacht of u nou 1 m2 of 300 m2 doneert, elke bijdrage is van harte welkom en helpt het doel te verwezenlijken.


Wat is 't Knapperslag?

Buurgrond 't Knapperslag is het eerste terrein waar BmN natuur gaat realiseren. Het terrein is gelegen aan de westzijde van de Wehlse Beek bij de woonwijk de Huet en voormalig vuilnisbelt de Belder. Het terrein is 3,77 hectare groot (37.665 m2).


Wie is eigenaar?

Als schenker wordt u buur van buurgrond 't Knapperslag. BmN helpt mee om gronden te verwerven en deze om te zetten in natuur. Dit gebeurt in nauw overleg met de gemeente Doetinchem. Het college en de gemeenteraad hebben de stichting opdracht gegeven van uit de Visie Wehlse Broeklanden hier natuurgrond d.m.v. crowdfunding te verwerven. De gemeente is straks de eigenaar van het perceel en staat garant voor inrichting en het onderhoud. Voor deze constructie is gekozen, omdat de projectmanager Wehlse Broeklanden van de gemeente efficiënt kan handelen en zijn kennis en kunde kan inzetten. BmN blijft het zeggenschap behouden. Mocht de gemeente de grond een andere bestemming geven, dan moet de gemeente de grond verkopen aan BmN voor 0,- euro. Dit staat vastgesteld in de samenwerkingsovereenkomst.


Wat doet BmN voor u?

Ten eerste zorgt BmN ervoor dat uw donatie ter realisatie van natuur, volledig zal worden benut. BmN houdt u via diverse middelen op de hoogte van de voorgang. Via de website, Facebook als persoonlijke communicatie. Wij luisteren ook naar uw ideeën en kijken of deze inpasbaar zijn in de plannen voor het terrein. Een keer in het jaar organiseert BmN een speciale ‘buurmaaktnatuurdag’, waarop u uitleg in het veld krijgt.


Wat levert het u?

Het geeft u ten eerste een goed gevoel een steentje bij te kunnen dragen aan natuur ontwikkeling en natuur behoud in uw directe regio. Daarnaast kunt u de ontwikkelingen nauwgezet volgen en al op korte termijn van het natuurgebied genieten. In het terrein worden wandelpaden aangelegd. U ziet de natuur weer opbloeien en meer diversiteit aan plant en dier in uw nabije woonomgeving terug komen. Een versterking van uw leefomgeving.


CO2 compensatie?

Op buurgrond Knapperslag kunt u ook grond kopen om daarmee uw CO2 uitstoot (auto, vliegtuig, woonhuis, bedrijf) te compenseren. Het voordeel van compensatie middels BmN is dat het lokaal en vooral heel tastbaar is in uw directe woon/werk omgeving. De meeste CO2 compensatie systemen brengen natuur (bomen) terug in tropische gebieden. U ziet dan niet waaraan uw geld wordt besteed, en een reis er naar toe behoort meestal niet tot de mogelijkheden. Op buurgrond Knapperslag ziet u wat er werkelijk gebeurd en u kunt er hier van genieten.


Kan ik meedenken over de inrichting?

U kunt uw  ideeën over de inrichting van buurgrond Knapperslag kwijt bij BmN. Wij luisteren naar uw ideeën en kijken of deze inpasbaar zijn binnen de uitgangspunten verwoord in het Landschapsontwikkelingsplan van de gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek. Voor Knapperslag is een inrichtingsschets ontwikkeld. Volgens deze uitgangspunten zal het terrein worden ontwikkeld. 


Waarom staat er gras op het perceel?

In loop van september 2012 is het perceel bewerkt en ingezaaid met gras, nadat hier in de zomermaanden nog gerst stond. BmN heeft voor gras gekozen om het terrein een keurig aanzien te geven. Dit gras stelt BmN ter beschikking aan een agrariër of hobby boer in de omgeving. De hieruit vloeiende opbrengst komt ten goede aan natuurrealisatie op Knapperslag! Bovendien kan in de toekomst een loonwerker de grond makkelijker berijden met zware machine om zo de gewenste schets te realiseren.


Wanneer start de aanleg?

Met de inrichting kunnen wij pas starten als er voldoende buren zijn die deelnemen aan het project. De inrichting van buurgrond 't Knapperslag zal daarom ook in fases gaan plaatsvinden. Het is de planning om zo snel mogelijk te beginnen met het eerste deelgebied, gelegen langs de Vogelstraat. Hier zal een natte kwelrijke zone worden ingericht, met een houtwal dat het terrein afscheid van de straat en het toekomstige golfcomplex op de Belder. Voor de start van de werkzaamheden moeten de omstandigheden eerst goed zijn. De grond is nu te nat om te bewerken waardoor er word gewacht op een langere droge (vorst) periode in 2013.


Word ik als buur op de website vermeld?

Als u een eenmalige schenking doet, of donateur wordt, dan zal u daarover een certificaat ontvangen. Samen met dit certificaat zal uw naam (of naam van het bedrijf) op de website worden gepubliceerd, of in andere media worden gebruikt. Wenst u dit niet, dan kunt u dit doorgeven en zal BmN uw naam niet publiceren.

DOE MEE

 • Voor € 6,- m2

 • 100% besteed

 • Snel resultaat

Zij doen al mee!

 • Ida Spronk
 • Hans Legebeke
 • Huub Ploegmakers
 • Sander Turnhout Promotie
 • Hr. en Mvr. van Strien & van Strien- van Liempt.
 • Lutske Jepma
 • Anna van der Bruggen
 • Joop Bokhove
 • Sité Woondiensten
 • Marco van der Wagt

Alle deelnemers
't Knapperslag


Alle deelnemers
De Watertap