Maak samen nieuwe natuur in de Wehlse Broeklanden

Wie heeft deze nestkast aangetast?

Nieuwsbericht, 3 februari 2016

Vorige week trof Herman in het veld een kapotte nestkast aan. Het betrof een wat ouder nestkastmodel met invliegsleuven. Opmerkelijke was dat deze niet door de mens is kapot gemaakt (iets wat wij helaas wel veel tegenkomen!), maar door een dier. Wat voor dier hiervoor verantwoordelijk is, is voor ons een raadsel.

Herman heeft daarom de volgende vraag “Wie weet welk dier de invliegsleuf en het dak daarboven heeft kapot gemaakt? Een steenmarter, kat of specht? Wie kan helpen het raadsel op te lossen?”. Zelf gaat ons vermoeden uit naar een vogel. Gezien krabsporen ontbreken en het geen kenmerkende ‘vraatsporen’ bevat.DOE MEE

 • Voor € 6,- m2

 • 100% besteed

 • Snel resultaat

Zij doen al mee!

 • Anna van der Bruggen
 • Joop Bokhove
 • Sité Woondiensten
 • Marco van der Wagt
 • Het Onland
 • Dorpsraad Gaanderen
 • Maatschap Steintjes
 • Sandra van der Heijden
 • Jac Linders
 • Ronald en Jacqueline Leusink-Otten
 • Sportschool de Open Lucht
 • Gerda Reinink

Alle deelnemers
't Knapperslag


Alle deelnemers
De Watertap