Maak samen nieuwe natuur in de Wehlse Broeklanden

Wandelpad op 't Knapperslag

Nieuwsbericht, 5 december 2018

De ontwikkeling van ’t Knapperslag staat niet stil. De afgelopen twee maanden zijn vrijwilligers bezig geweest een begin te maken met de aanleg van het definitieve wandelpad door het ENGIE-Bos. Op 1 december is dit pad vrijgemaakt van begroeiing en vanaf die datum kan het ook belopen worden.

In de toekomst zal het pad verder worden verbeterd. Net zoals het pad op het voorterrein bij de poelen wordt het nieuwe pad t.z.t. opgehoogd met zand. Het ophogen is echter gekoppeld aan de inrichting van het middenterrein, nu nog grasland. Pas wanneer er voldoende schenkingen binnen zijn kunnen wij dit gaan realiseren.

Wilt u uw steentje bijdragen aan de ontwikkeling van natuur op dit terrein en aan de aanleg van een droog en hoog wandelpad? Doneer dan nu!

Gelieve het oude wandelpad langs de rand van het terrein niet meer te gebruiken! Dit is bedoeld als rustgebied voor dieren die nu al op het terrein te vinden zijn of die ons terrein in de nabije toekomst gaan ontdekken.

Dank voor uw medewerking en veel plezier op ’t Knapperslag!

DOE MEE

 • Voor € 6,- m2

 • 100% besteed

 • Snel resultaat

Zij doen al mee!

 • Marco van der Wagt (Watertap)
 • Het Onland (Watertap)
 • Dorpsraad Gaanderen (Watertap)
 • Maatschap Steintjes (Knapperslag)
 • Sandra van der Heijden (Watertap)
 • Jac Linders (Watertap)
 • Ronald en Jacqueline Leusink-Otten (Watertap)
 • Sportschool de Open Lucht (Knapperslag)
 • Gerda Reinink (Knapperslag)
 • Herman Nijhof (Knapperslag)
 • Wim Beijer (Watertap)

Alle deelnemers
't Knapperslag


Alle deelnemers
De Watertap