Maak samen nieuwe natuur in de Wehlse Broeklanden

Vondsten op 't Knapperslag. Flora en fauna

Nieuwsbericht, 11 juli 2016
 

Flora en fauna op ’t Knapperslag


Op 4 juli jl.  heb ik samen met de heer Paul Aukes (groot plantenkenner) de flora rond de poelen op ’t Knapperslag geïnventariseerd. Het is verrassend wat er drie jaar na aanleg van het eerste stuk natuur allemaal al groeit en bloeit op het terrein.

In de Wehlse Beek zagen we sterrekroos, dat wijst op voedselrijk kwelwater. Het schone water is afkomstig van het Montferland en komt hier in de beek en in de poelen omhoog.

De kwakkelende elzenboom op het terrein bleek onder aan de stam allemaal gaten te hebben. Ooit heeft een machine de schors beschadigd, en nu woont er de rups van de wilgenhoutvlinder. Deze rups is plat en vleeskleurig, kan wel 8 centimeter lang worden en ruikt onaangenaam, azijnachtig. Hij eet hout, en uit de gaten zie je het boorsel komen. Hij kan twee tot drie jaar in een wilg, populier of els blijven wonen voor hij zich tot een nachtvlinder met een spanwijdte van 8 centimeter ontpopt.

Aan grassen zagen we witbol, Frans en Engels raaigras, timotheegras en vossenstaartje. Opvallend zijn de twee zeggesoorten die we aantroffen. Deze lijken op gras, maar de stengel is driekantig. De ruige zegge komt normaal voor in het rivierengebied. De Rijn heeft hier gemeanderd en rivierklei afgezet, wat de verklaring vormt voor het voorkomen van de soort. De tweede soort is de blauwgroene zegge.

Verder vonden we langbladig ereprijs, Canadese fijnstraal (lijkt op de aster), reukloze kamille, bitterkruid (met gele bloempjes, komt algemeen voor langs de rivieren), speerdistel, kantig hertshooi, rolklaver en koninginnekruid (dat veel vlinders trekt). Rond en in het water troffen we waterdrieblad, waterweegbree en heelblaadjes aan. De rol-, witte en rode klaver bieden voedsel aan  bijen, hommels en vlindertjes. Ook de bodeminsecten doen het hier goed. Boven het water zagen we de oeverlibel, de keizerlibel en de juffer vliegen.

Helaas komen ongewenste soorten eveneens op dit soort terreinen voor, bijvoorbeeld de guldenroede, wilgen- en elzenopslag. Deze moeten allemaal uitgetrokken worden. Om te voorkomen dat de poelen dichtgroeien, moeten lisdodde en riet in toom worden gehouden. En om de informatiecirkel beter tot zijn recht te laten komen, moet er periodiek iemand met een bosmaaier overheen. Er is dus werk aan de winkel!. Vrijwilligers zijn meer dan welkom!

Door: Herman Nijhof, juli 2016

DOE MEE

 • Voor € 6,- m2

 • 100% besteed

 • Snel resultaat

Zij doen al mee!

 • Ida Spronk
 • Hans Legebeke
 • Huub Ploegmakers
 • Sander Turnhout Promotie
 • Hr. en Mvr. van Strien & van Strien- van Liempt.
 • Lutske Jepma
 • Anna van der Bruggen
 • Joop Bokhove
 • Sité Woondiensten
 • Marco van der Wagt

Alle deelnemers
't Knapperslag


Alle deelnemers
De Watertap