Maak samen nieuwe natuur in de Wehlse Broeklanden

Verslag van de eerste Burendag

Nieuwsbericht, 18 september 2013

Op zaterdag 7 september heeft de Stichting Buur maakt Natuur met de schenkers de pas gegraven poelen en aangelegde houtwal aan de Vogelstraat op buurgrond ’t Knapperslag bekeken. Buur maakt Natuur noemt de schenkers buren, omdat ze nauw worden betrokken bij natuurontwikkeling en daaraan een actieve bijdrage kunnen leveren. D.m.v. crowdfunding en veel vrijwilligerswerk is het eerste resultaat nu al tastbaar!
 

De eerste burendag

De buren werden op de eerste Burendag van Buur maakt Natuur gastvrij ontvangen in de Plattenburgschool op de Huet. Een foto presentatie gaf een geweldige indruk van de graafwerkzaamheden van de afgelopen veertien dagen. Wethouder en teven buur Peter Drenth aanvaardde van de voorzitter een cheque van 5.000 euro en vond het voor een stichting onvoorstelbaar dat men in zo’n korte tijd, één jaar, zoveel had bereikt samen met haar buren. Hij denkt er zelfs over na een tweede stuk grond in voorraad te nemen als “voorschieter” om te laten omzetten in een natuurgebied door Buur maakt Natuur. Uiteraard bedankte de voorzitter, Emil Luning, zowel de grootste als de kleinste sponsors.

Na deze lovende woorden wandelde het gezelschap van ongeveer 30 mensen naar ’t Knapperslag waar de Buren hun gedoneerde natuur konden bezichtigen. De wandeling naar het terrein bood volop kans om te netwerken en ideeën uit te wisselen onder elkaar. Iedereen was verbaasd over het verrichte werk dat op 26 augustus was begonnen. Een strook van 50 meter evenwijdig met het Vogelstraatje is dankzij het droge weer zonder beschadigingen veranderd in een toekomstig natuurterrein. Nu is het aan de natuur om daar zich te ontwikkelen.
 

Insectenhotel

Als graadmeter werd door wethouder Peter Drenth samen met de secretaris van de stichting, Herman Nijhof, een insectenhotel aan het promotiebord op ’t Knapperslag bevestigd. Dit punt is de afgelopen week opgehoogd met wit zand afkomstig van het graafwerk. In de nabije toekomst zal hier een informatiehoek worden gerealiseerd met rustplek voor wandelaar en fietser. Met enthousiaste houten hamerslagen klaarde de wethouder deze klus.

Na deze openingshandeling volgde er een rondleiding over het afgegraven terrein. De adviseur van de stichting, Ronald Langendoen, deed dit met verve. Hij vertelde over de uitstekende waterkwaliteit in dit gebied, dat als kwelwater naar boven komt vanuit de heuvels van het Montferland en daardoor flora en fauna kansen biedt.
 

Oer historie landschap blootgelegd

De Ronald wees ons op oude wortelresten van waarschijnlijk de zwarte els, die hier lang geleden als ooibos, langs de hier stromende rivier de Rijn, groeide en nu met het graven weer zichtbaar werden gemaakt. De niet met zuurstof in aanraking gekomen grondlaag, vooral rivierzand, heeft na het graven nog een blauwachtige kleur. Deze kleur zal nu door blootstelling aan de lucht langzaam verdwijnen, net als de wortelresten van de zwarte els. De forse kleilagen met daartussen ijzeroerlaagjes werden weer ontdekt. De opbouw van de grondlagen met hun ontstaansgeschiedenis werden zo in het veld aanschouwelijk gemaakt tot indruk van de genodigden. De hoogste biodiversiteit, rijkdom aan planten en diersoorten vindt men op de grenzen van hoog en laag, diep en ondiep, nat en droog en koud en warm. Na eeuwen wordt dit op ’t Knapperslag weer terug gebracht.
 

Opening ‘Openluchtpoel’

De poel aan de Wehlse Beekzijde werd deze ochtend tot Openluchtpoel “gedoopt”. Dit omdat een groep buitensporters zich ervan bewustzijn dat ze gratis in een mooie omgeving kunnen recreëren. Sportschool Openlucht uit Nijmegen heeft d.m.v. een sponsortocht van Den Helder naar Maastricht 3.000 euro bijeen gefietst. Dit bedrag is geschonken aan Buur maakt Natuur om natuur te realiseren. N.a.v. de uitzending van Vara Vroege Vogels, waarin de landelijke Pluk van de Pettefletprijs, bekend werd gemaakt, kwam onze stichting in contact met deze groep enthousiaste buitensporters met hart voor de natuur.


Enthousiaste schoolkinderen

Op de nu nog kale houtwal worden in de maand november struiken en bomen geplant. De schoolkinderen van de Plattenburgschool en hopelijk vele andere vrijwilligers komen ons daarbij helpen. Deze schoolkinderen hebben we voor de zomervakantie het waterleven in de Wehlse Beek laten onderzoeken. 120 kinderen met hun begeleiders hebben zich verwonderd over het leven in deze beek. Zoetwaterkreeftjes, een kikkervisje etende larve van geelgerande waterkever tot het bijzondere visje het bermpje.  De kleine watersalamander had ook de nodige aandacht van de kinderen. Deze beek bevat door zijn omgeving waterleven van slechte, middelmatige en hoge kwaliteit. Doen, kennisoverdracht, inzicht en daarna handelen hebben we als natuurgidsen bij deze kinderen bereikt. Het volgende weekend werden hier ouders door kinderen op deze natuur gewezen.

De kinderen van de school hebben in het natte voorjaar ook een belangrijke rol gespeeld bij de veldopnames van Vara Vroege Vogels. Hier hebben ze in de stromende regen frambozen aangeplant, die in hun fantasie de hasselbramen waren, waarvan de burgemeester snoepte en zo natuurminded werd. Stekkelvarkens eten ook van deze frambozen, zei een kind, dat voor de radioman vertaald moest worden.

Na dit alles met elkaar gedeeld te hebben, wandelende het gezelschap terug naar de school. Daar werd nog een film over de Wehlse Broeklanden gedraaid en nagepraat over de verrichte werkzaamheden en kansen.
 

Informatie en deelname

Op de gemeentepagina van Gelders Post staat regelmatig een artikel over bezigheden van Buur maakt Natuur. Over de grote ontwikkelingen in dit gebied zoals de Tennet hoogspanningsmasten, het A18 bedrijventerrein, de intensieve veehouderij, de Pitch & Puttbaan en de verwachting dat hier eindelijk een stedelijk uitloopgebied komt. We hopen dat naast individuele burgers de ondernemers, gelukkig zijn er al een aantal, zich gaan beseffen dat we nu op een keerpunt van het nieuwe verantwoord maatschappelijk ondernemen staan.

Natuurlijk heeft onze stichting wensen. Het verder omzetten van de overige 4 hectare landbouwgrond in natuur opengesteld voor iedereen. Het verwezenlijken van een oeverzwaluwwand en vleermuizenkelder. En hopelijk op den duur nog meer natuurgrond of  een historisch cultuurlandschap. Dan kunnen we onze kinderen weer wijzen op de kievit met jongen, de jubelende veldleeuwerik, de roodoranje roggelelie, het krinkelende waterschrijvertje en de ’s nachts jagende uil of fladderende vleermuizen en de bijen / vlinders die overdags boven de velden zwermen. De kringloop is dan weer hersteld.

Prachtige foto’s van de werkzaamheden de afgelopen weken en van de Burendag zijn te zien op de website van www.buurmaaktnatuur.nl, Twitter en ook Facebook!

Herman Nijhof 18 september 2013


Foto impressie:

Een aantal foto's van de eerste Burendag op 7 september 2013. Klik op de foto's voor weergave van een groter formaat. Gebruik de pijltoetsen van uw browser om terug te keren naar deze pagina.

Wethouder Peter Drenth krijgt cheque t.w.v. 5.000 aangeboden.
Wethouder Peter Drenth krijgt cheque t.w.v. 5.000 aangeboden.

Insectenhotel op 't Knapperslag
Insectenhotel op 't Knapperslag


Insectenhotel op 't Knapperslag

Wethouder Peter Drenth plaatst het insectenhotel samen met secretaris Herman Nijhof
Wethouder Peter Drenth plaatst het insectenhotel samen met secretaris Herman Nijhof


 Wethouder Peter Drenth plaatst het insectenhotel samen met secretaris Herman Nijhof

De buren op verkenning op de droge zandpaden
De buren op verkenning op de droge zandpaden

Ook de jeugdigen hebben volop plezier
Ook de jeugdigen hebben volop plezier


de buren bij de pasgegraven poel

De buren luisteren naar uitleg van Ronald Langendoen
De buren luisteren naar uitleg van Ronald Langendoen

Het water en grote klompen klei zijn leuk speelmateriaal
Het water en grote klompen klei zijn leuk speelmateriaal


Het water en grote klompen klei zijn leuk speelmateriaal

Overzicht van het eerste stuk natuur vanaf de houtwal
Overzicht van het eerste stuk natuur vanaf de houtwal

Sander Turnhout van Sportschool Openlucht geeft toelichting over zijn actie bij 'Openluchtpoel'
Sander Turnhout van Sportschool Openlucht geeft toelichting over zijn actie bij 'Openluchtpoel'


Foto bezoekers bij Openluchtpoel

DOE MEE

 • Voor € 6,- m2

 • 100% besteed

 • Snel resultaat

Zij doen al mee!

 • Ida Spronk
 • Hans Legebeke
 • Huub Ploegmakers
 • Sander Turnhout Promotie
 • Hr. en Mvr. van Strien & van Strien- van Liempt.
 • Lutske Jepma
 • Anna van der Bruggen
 • Joop Bokhove
 • Sité Woondiensten
 • Marco van der Wagt

Alle deelnemers
't Knapperslag


Alle deelnemers
De Watertap