Maak samen nieuwe natuur in de Wehlse Broeklanden

Studenten zorgen voor groen

Nieuwsbericht, 8 februari 2015

In het kader van het ‘aanleg- en onderhoudsplan 2015’ zijn op woensdag 4 februari door drie studenten van de AOC-Oost MBO opleiding werkzaamheden verricht. De werkzaamheden bestonden voor de drie studenten (Dennis, Bram en Mathijs) uit het uitvoeren van herstelwerkzaamheden en het planten van een hakhoutbosje.

Dennis moest i.v.m. omstandigheden de werkzaamheden vroegtijdig staken. Bram en Mathijs hebben deze dag heel wat werkzaamheden verzet. Er zijn 4 nieuwe lindebomen aangeplant (koningslinde) langs de zandpaden. Hierbij zijn bomen die het niet hebben gehaald vervangen en is de laan compleet gemaakt. Op het driehoekje tussen de paden zijn 125 stuks struiken (lijsterbes, vlier, kardinaalsmuts, wegedoorn en gelderse roos) geplant. Tevens is een ‘zwarte populier’ geplaatst bij de informatiecirkel. Dit is een voor Nederland zeldzamere populierensoort.

De werkzaamheden werden verricht onder zeer natte omstandigheden. Door de vele regen van de afgelopen weken staat het terrein grotendeels onder water. Het dikke leempakket voorkomt dat het water de bodem in kan lopen. De struiken werden geplant op het driehoekje tussen de twee zandpaden en de houtwal. Dit driehoekje stond 10 tot 15 cm onder water. Met een afwateringsgeultje is enige verlichting aangebracht. Door het vele regenwater kon één linde niet geplant worden. Dat zal later gebeuren.

Het wordt dus nog even spannend of de bomen en struiken zich goed willen gaan ontwikkelen en of er eventuele maatregelen getroffen moeten worden tegen het vele water in de winter. Ondanks de natte toestand is het gelukt om alles aan te planten. Wij willen de studenten, Bram, Mathijs en Dennis mede namens alle buren dan ook hartelijk danken voor hun inzet voor Buur maakt Natuur!

Foto’s: Herman Nijhof & Wilber Thus.

Foto: Aanplanten van groen op nat-winters terrein

Foto: Aanplanten van groen op nat-winters terrein

Foto: Aanplanten van groen op nat-winters terrein

Foto: Aanplanten van groen op nat-winters terrein

Foto: Aanplanten van groen op nat-winters terrein

Foto: Aanplanten van groen op nat-winters terrein

Foto: Aanplanten van groen op nat-winters terrein

Foto: Aanplanten van groen op nat-winters terrein

Foto: Aanplanten van groen op nat-winters terrein

Foto: Aanplanten van groen op nat-winters terrein

Foto: Aanplanten van groen op nat-winters terrein

Foto: Aanplanten van groen op nat-winters terrein

Foto: Aanplanten van groen op nat-winters terrein

DOE MEE

 • Voor € 6,- m2

 • 100% besteed

 • Snel resultaat

Zij doen al mee!

 • Ida Spronk
 • Hans Legebeke
 • Huub Ploegmakers
 • Sander Turnhout Promotie
 • Hr. en Mvr. van Strien & van Strien- van Liempt.
 • Lutske Jepma
 • Anna van der Bruggen
 • Joop Bokhove
 • Sité Woondiensten
 • Marco van der Wagt

Alle deelnemers
't Knapperslag


Alle deelnemers
De Watertap