Maak samen nieuwe natuur in de Wehlse Broeklanden

Graafwerkzaamheden op ’t Knapperslag gestart!

Nieuwsbericht, 2 september 2013

Op maandag 26 augustus zijn de werkzaamheden op buurgrond ’t Knapperslag volgens planning gestart. Na een zomer voorbereiden, het regelen van de procedures en ontheffingen dor de gemeente, is de schop eindelijk de grond in gezet. Precies één jaar na de oprichting van Buur maakt Natuur zal het eerste stukje natuur beetje bij beetje werkelijkheid en zijn vorm te krijgen, en wij houden u daarvan op de hoogte!
 

Natte natuur langs de Vogelstraat

Het eerste deel dat nu ingericht word is evenwijdig gelegen aan de Vogelstraat, tegenover de pas geopende Pitch & Pull baan. Hier wordt een natte kwelrijke zone gecreëerd met enkele poelen en een ecologisch af te graven kwelsloot. De eerste fase word door een houtwal (op 50 meter in het veld) afgescheiden van het achterliggende terrein om zo meer gradiënten te bieden voor de flora en fauna. En om rust te brengen in het gebied. Aanplant van deze houtwal staat in de winter gepland.
 

Nat? Nee, kurkdroog

In het voorjaar vreesde Buur maakt Natuur nog voor slechte graafomstandigheden. Op het terrein ligt een dik leempakket wat bij het minste beetje regen behoorlijk nat en erg modderig weet te worden. Voor zwaar materieel zou funest zijn. Maar toen kwam de zomer, en naar mate die vorderde werd het alsmaar droger en droger. Het is inmiddels zo droog in de Achterhoek dat een groot neerslagtekort heerst van ruim 200 millimeter, en dat laat de grond letterlijk uit zijn voegen barsten. Graafomstandigheden zijn op dat vlak dus prima, misschien wel te goed, want de harde uitgedroogde leem laat zich niet zomaar pakken.
 

Een weekje volop bedrijvigheid

Op maandag 26 augustus zijn op ’t Knapperslag de contouren uitgezet van het te graven werk. Met een frees zijn de contouren van het te ontgraven terrein zichtbaar gemaakt. De ligging van de houtwal werd visueel zichtbaar en het toekomstig aan te leggen werk- en wandelpad.

Op dinsdag 27 augustus werden de eerste meters gegraven door onze nieuwe buur, ‘Grondverzet en Loonbedrijf G.W. Bulten’ uit Doetinchem (met een schenking van 75m2). Met een nieuwe kraan ging men de harde toplaag te lijf. Mooi zichtbaar in de ondergrond zijn na het graven de spoelpatronen van het grondwater en de onverteerde oude bomenresten in de klei en in het zandpakket (oerlaag). Deze zachte boomresten zijn wortels en stammetjes van een oud elzenbroekbos. Oorspronkelijk was het terrein een nat broekbos dat later is ontgonnen voor de landbouw.

Halverwege de week begon het steeds meer vorm te krijgen en vorderden de werkzaamheden gestaagd. De sloot langs de vogelstraat was woensdag vergraven en heeft een glooiende geleidelijke oever gekregen. Geschikt voor de ontwikkeling van een oevervegetatie in verschillende gradiënten en de amfibieën (bruine kikkers springen er al druk in het rond) en vissen (stekelbaars) die vanuit de Wehlse Beek de sloot in zwemmen. Niet vandaag want door de extreme droogte staat de sloot nagenoeg droog, net als vele anderen in de streek.

Vervolgens was het in het weekend van 31 augustus naar 1 september even rustig op ’t Knapperslag. De harde voedselrijke toplaag, een landbouwlaag dat vooral bestaat uit hard uitgedroogd leem van ongeveer 1 meter diepte, is verwijderd en afgevoerd naar een agrariër in de buurt. Onder deze leemlaag bevind zich een overgang van leem naar klei en daaronder een dik zandpakket.

Vrijdag was gestart met het blootleggen van het zandpakket op de plaats waar de eerste poel zal komen. Dit zand was al duidelijk een stuk natter. Deze week zal het zand verder worden af gegraven en daarmee de poelen worden gerealiseerd. Dit zand zal dienst doen als ophoogzand op het terrein. Zo zullen de paden ermee opgehoogd worden een toekomstig rustpunt. Het andere deel wordt ingezet door de gemeente op De Uitloop waar honden vrij mogen rondlopen.
 

Wandelen over het terrein

In de zomermaanden is ook een doorgang gemaakt in de houtwal langs de Wehlse Beek. Via deze doorgang achter op het terrein, kan ’t Knapperslag worden betreden. Wandelen is dus toegestaan vanaf de vogelstraat naar de Wehlse Beek en u bent van harte welkom op het terrein!
 

Schenkingen en donateurs.

Zonder uw schenking zou Buur maakt Natuur dit niet kunnen verwezenlijken. Maar wij zijn er nog niet. De rest van buurgrond ’t Knapperslag is nog niet verworven. Daarbij heeft Buur maakt Natuur uw hulp nog steeds hard nodig! Naast verkoop van gronden voor 6 euro per vierkante meter, staan wij ook open voor andere ideeën en acties! Heeft u ideeën voor de stichting Buur maakt Natuur of buurgrond 't Knapperslag, neem contact met ons op!
 

Foto impressie:

Hieronder een paar foto's van de werkzaamheden afgelopen week. Binnenkort verschijnen meer foto's op de website. Klik op de foto's voor weergave van een groter formaat. Gebruik de pijltoetsen van uw browser om terug te keren naar deze pagina.

U kunt de werkzaamheden ook virtueel volgen. Op onze Facebook pagina en/of twitter verschijnen vrijwel elke dag updates van de werkzaamheden, vergezeld van foto’s.
Facebook: www.facebook.com/BuurmaaktNatuur
Twitter: https://twitter.com/BuurmaaktNatuur

 

Natuuraanleg 't Knapperslag
 

Natuur aanleg 't Knapperslag
 

Natuur aanleg op 't Knapperslag
 

Natuur aanleg op 't Knapperslag

DOE MEE

 • Voor € 6,- m2

 • 100% besteed

 • Snel resultaat

Zij doen al mee!

 • Ida Spronk
 • Hans Legebeke
 • Huub Ploegmakers
 • Sander Turnhout Promotie
 • Hr. en Mvr. van Strien & van Strien- van Liempt.
 • Lutske Jepma
 • Anna van der Bruggen
 • Joop Bokhove
 • Sité Woondiensten
 • Marco van der Wagt

Alle deelnemers
't Knapperslag


Alle deelnemers
De Watertap