Maak samen nieuwe natuur in de Wehlse Broeklanden

5 jarig jubileum Knapperslagcross, loop mee!

Hardlopen en wandelen voor (en door) het landelijk gebied en de natuur van de Wehlse Broeklanden. Loop ook met ons mee! 

Zondag 29 september 2019

Er wordt een mooie groene ruimte ingericht: ‘t Knapperslag. De Stichting Buur maakt Natuur (BmN) zet zich hier actief voor in. De bewoners in en rond de Wehlse Broeklanden kunnen helpen door een financiële bijdrage te leveren. Elke € 6,- die binnenkomt wordt dit jaar besteed aan de bouw van een vleermuiskelder met oeverzwaluwwand.

Organisatie

De Knapperslagcross wordt georganiseerd door Stichting Buur maakt Natuur en ARGO Atletiek met ondersteuning van de gemeente Doetinchem.
 

Starttijden en afstanden

09:30 uur:  Inschrijven en aanmelding voor start van alle onderdelen.
10:15 uur:  De centrale opening.
10:25 uur:  Start gegidste natuurwandeling onder leiding van IVN en BmN.
10:30 uur:  Start 1 kilometer sponsorloop jeugd over ‘t Knapperslag (+/- 8 t/m 12 jaar).
11:00 uur:  Start 5 en 10 kilometer cross voor geoefende lopers vanaf 12 jaar.
 

Inschrijven en kosten

Vooraf inschrijven heeft de voorkeur. Inschrijven is op deze website mogelijk tot en met dinsdag 24 september 23:59 uur. Na-inschrijven op de dag zelf is ook mogelijk tussen 09.30 en 10.30 uur. Inschrijven jeugd t/m 12 jaar is gratis, maar we hopen dat je wel sponsorgeld wilt ophalen (zie flyer in bijlage met invulformulier). Alle anderen betalen € 8 per persoon. Hiervan gaat € 6,- naar de bouw van de vleermuiskelder € 2 wordt gereserveerd voor onkosten. Wat niet nodig is gaat ook naar de natuur.
 

Start & finish

Pitch & Putt Golf Doetinchem biedt ons ook dit jaar weer onderdak. Start en finish zijn op het buitenterrein van de golfbaan. Er zijn parkeervoorzieningen aanwezig, bereikbaar vanaf de Broekhuizerstraat 1a 7031GZ, Wehl (volg de bruine toeristenborden!). Kom bij voorkeur op de fiets, toegang via de Vogelstraat.

Vooraf gemeenschappelijke warming-up. Drinkwater staat klaar, overige consumpties voor eigen rekening. Douchen is op locatie niet mogelijk, persoonlijke spullen worden bewaakt. Landwinkel De Verse Kers heeft na afloop voor iedere deelnemer een portie gezonde vitaminen! Deelname is op eigen risico en heb vooral plezier
!
 

De Routes

Op de kaart hiernaast is de route van de Knapperslagcross weergeven (volwassenen). De route voor kinderen is precies 1 kilometer en die voor volwassenen 5 kilometer. Wanneer je als volwassene besluit om de 10 kilometer te lopen, dan zal dit 2x op hetzelfde traject worden gelopen. De routekaarten zijn onder aan de pagina als PDF bestand voor eigen gebruik. De route zal in het veld tijdens de cross gemarkeerd worden met borden, linten en begeleiders. Er zullen op de route 2 EHBO'ers aanwezig zijn bij de Start en op de Greephorst.
 

De Natuurwandeling

De natuurwandeling voert dit jaar door de aanpalende woonwijk De Huet. Er zal een gevarieerde wandeling worden uitgezet langs bijzondere groenstructuren, vijvers en parken.  Tijdens de wandeling krijgen de deelnemers informatie van IVN De Oude IJsselstreek gidsen. Laat je door ons verwonderen over de natuur in de stad! Deze wandeling bij uitstek geschikt voor mensen die niet willen of kunnen hardlopen. De wandeling start 5 minuten voor aanvang van de de cross, startpunt bij de groene IVN vlag.
 

Flyers & posters

Voor de Knapperslagcross is een flyer beschikbaar. Op de voorzijde van de flyer staat informatie over de cross. De achterzijde van de flyer bevat een formulier voor kinderen om zich te kunnen laten sponsoren. Gebruik dit formulier als uw zoon/dochter een sponsorbedrag wil ophalen en lever deze in bij de start op 29 september. Naast de flyer is ook een poster ontwikkeld. Wilt u meer bekendheid geven aan de Knapperslagcross, dan is dit een bruikbaar middel.

Hans-Peter Helder van Toro Vormgeving heeft ook dit jaar voor ons kosteloos de flyer en poster ontwikkeld, waarvoor onze dank!
 

AVG

De Stichting Buur maakt Natuur (BmN) registreert de gegevens deelnemers aan de Knapperslagcross. Om die reden is de stichting in het kader van de AVG, verplicht een privacy reglement te hanteren. De ingevulde gegevens worden vertrouwelijk behandeld en enkel benut voor informatie omtrent de Cross. Wat u moet weten is dat van de Knapperslagcross foto's worden gemaakt welke voor  promotionele overwegingen op de website van de stichting BmN geplaatst worden en/of worden gebruikt voor media doeleinden. 
 

Downloads

     -   Flyer / Sponsorformulier Knapperslagcross (PDF, 2.7 mb)
     -   Poster Knapperslagcross (PDF, 2.1 mb)
     -   Routekaart 1 km kinderen (PDF, 2.2 mb)
     -   Routekaart 5 en 10 km volwassenen (PDF, 3.9 mb)
     -   Persbericht Knapperslagcross 2019 (PDF, 0.1 mb)

     -   Terugblik op vierde Knapperslagcross 2018
     -   Terugblik op derde Knapperslagcross 2017
     -   Terugblik op tweede Knapperslagcross 2016
     -   Terugblik op de eerste Knapperslagcross 2015


DOE MEE

 • Voor € 6,- m2

 • 100% besteed

 • Snel resultaat

Zij doen al mee!

 • Ida Spronk
 • Hans Legebeke
 • Huub Ploegmakers
 • Sander Turnhout Promotie
 • Hr. en Mvr. van Strien & van Strien- van Liempt.
 • Lutske Jepma
 • Anna van der Bruggen
 • Joop Bokhove
 • Sité Woondiensten
 • Marco van der Wagt

Alle deelnemers
't Knapperslag


Alle deelnemers
De Watertap