Maak samen nieuwe natuur in de Wehlse Broeklanden

Het terrein

Buur maakt Natuur gaat van start met buurgrond 't Knapperslag. Dit perceel is gelegen aan de Vogelstraat en totaal 37.665 m2 groot. Er zijn diverse deelnemers die ons helpen het terrein te verwerven, in te richten, en te onderhouden. Kijk voor alle deelnemers hier.

Hieronder ziet u het voorlopige ontwerp voor de inrichting van Buurgrond Knapperslag. Deze kaart is in 2018 geactualiseerd naar nieuwe inzichten en inbreng van deelnemers. U kunt de kaart ook in een groter formaat downloaden.

Op Knapperslag worden diverse landschapselementen teruggebracht. Bij de inrichting word rekening gehouden met zowel de recreant als plant en dier. Het gebied zal een het uiterlijk krijgen van een vroeger slagenlandschap met natte graslanden en oeverplekjes.


Tekening: Florike Kaspersma.

DOE MEE

 • Voor € 6,- m2

 • 100% besteed

 • Snel resultaat

Zij doen al mee!

 • Anna van der Bruggen
 • Joop Bokhove
 • Sité Woondiensten
 • Marco van der Wagt
 • Het Onland
 • Dorpsraad Gaanderen
 • Maatschap Steintjes
 • Sandra van der Heijden
 • Jac Linders
 • Ronald en Jacqueline Leusink-Otten
 • Sportschool de Open Lucht
 • Gerda Reinink

Alle deelnemers
't Knapperslag


Alle deelnemers
De Watertap